Fluidiserande bäddsand/Pannsand

Fluidiserande bäddsand pannsand

Rådasanden används som fluidiserande bäddsand, även kallad pannsand, vid värmeverk och kraftvärmeverk i deras BFB eller CFB pannor för att skapa el och fjärrvärme av avfall. Genom sandens unika blandning av fältspat och kvarts, gör att SiO2 halten är ca 80 procent. Kvarts har hög sintringstemperatur (smältpunkt), ca 1200°C, och stor expansion vid upphettning medan fältspat har lägre sintringstemperatur och lägre expansion. 

Sanden kan även användas hos värmeverken vid rökgasrening samt som fluidiserande filtersand vid fiskodlingar eller större akvarier.

 

Dela på:

  

   

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad


EPiTrace logger