Sand till lekplatser

  • Lekplatssand
  • EU sand vid klätterställning
  • Sidan hittades inte

Stötdämpande lekplatssand

För att minska risken för allvarliga skador när barn leker och hoppar ner från lekplatsutrustningar, har EU tagit fram en norm som reglerar sandens beskaffenhet vilken benämns som EU-sand. I stora drag innebär den att sanden skall vara tvättad så att den inte klumpar ihop sig och därmed dämpa fallet om t ex ett barn skulle falla ned från ett lekredskap. EU-sanden är inte bakbar utan för detta ändamål kan vi leverera annan typ av sandlådesand som kan placeras i en separat sandlåda om barnen vill göra sandkakor eller bygga slott. För att möta EUs krav har Rådasand tagit fram sin stötdämpande lekplatssand.


Rådasands lekytesand är provad av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås och med hjälp av denna provning kan du exakt dimensionera den tjocklek på sandskiktet som krävs för att minska risken för skador med tanke på högsta fallhöjd för aktuell lekyta etc.

Sanden är tvättad och har inga korn mindre än 0,2 mm vilket gör att den inte dammar och har mycket liten tendens att efter tiden packa sig. Den önskade funktionen stannar därför kvar.

Rådasands lekplatssand är av naturen rundad och har korn upp till max 1,2 mm vilket betydligt minskar risken för skrubbsår eller andra ytliga skador vid fall från höjd eller fall vid lek på marken.
 

 

Sandlådesand

För att barnen skall kunna baka sanden och forma den som de tycker kan Rådasand erhålla sandlådesand. Denna sand kan också användas till många olika ändmål såsom odling i grusbädd, justering av markyta på gräsmattor, dräneringssand rabatter, blomlådor eller som sättsand vid plattsättning.

 

Dela på:

      

       

Reklamblad för utskrift

Stötdämpande lekplatssand

 Lekplatssand reklamblad

 

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

EPiTrace logger