Gjuterisand

Gjuteri

Lågexpanderande Rådasand

Rådasanden används i stor utsträckning som formsand samt kärnsand i järn- och aluminiumgjuterier. Genom sandens unika blandning av fältspat och kvarts, gör att SiO2 halten är ca 80 procent. Kvarts har hög sintringstemperatur (smältpunkt) och stor expansion vid upphettning medan fältspat har lägre sintringstemperatur och lägre expansion. Detta, jämfört med vanlig kvartssand, är en stor fördel när du skall göra komplicerade sandformskonstruktioner då det är viktigt att sanden till sandkärnorna expanderar så lite som möjligt och ändå inte smälter då den upphettas i samband med kontakten med det hela smälta järnet.

Denna egenskap gör att du minimerar risken för sprickgrader vid gjutning, vilket i sin tur leder till mindre rensningsarbete och kassation i gjuteriet. Rådasanden innehåller förutom ovanstående mineraler, även låg slamhalt och fukthalt samt har en leveranstemperatur på ca 30-40 grader vilket även bidrar till mindre omarbetningskostnader. Därför har den lågexpanderande Rådasanden en stor fördel när du skall göra precisionsgjutningar där kraven på hög kvalitet är stora såsom vid gjutning av kärnor.


Sveriges lastbilstillverkare använder med goda resultat Rådasanden i stora volymer vid gjutning av sina lastbilsmotorer. Sanden exporteras tack vare sina egenskaper även till gjuterier i Tyskland, Frankrike, Norge och Danmark.

 

Dela på:

   

      

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

   

 

 

 

 

 

EPiTrace logger