Vattenrening

Vattenrening av pooler

Rådasanden används tack vare sin renhet, kornform och skarpa fraktionsgränser som filtersand både i Sverige och utomlands. Vi har olika typer av filtersand beroende på vilka användningsområden inom rening av vatten du har behov av. Kontakta oss eller maila en förfrågan på info@radasand.se för att hitta den mest lämpliga filtersanden för ditt ändamål.

 

Exempel på användningsområden

  • Filtersand till kommunala vattenverk
  • Sandfilter till swimmingpooler 
  • Sandfilter till spa anläggningar
  • Vattenreningsanläggningar vid djupborrade brunnar
  • Infiltrationsdammar för kommunalt dricksvatten
  • Infiltrationsdammar via markbäddd för en eller flerfamiljshus
Dela på:

  

   

Reklamblad för utskrift

Filtersand

 

  

 Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

EPiTrace logger