Om Rådasand

Fot i sand

Rådasand AB ingår i Peabkoncernen och är ett dotterbolag till Swerock AB. Vi tillverkar och levererar specialsandprodukter som utvinns ur Rådaåsen, Lidköping, för olika användningsområden såsom vattenrening, järngjuterier, byggindustrin, värmekraftverk, halkbekämpning samt fritids- och hobbysektorn.

 

Försäljning över hela världen

Våra specialsandprodukter säljs i första inom Sverige, men en stor del exporterar vi till Norge, Frankrike, England och Tyskland där man använder sanden vid gjutning av motorblock tack vare Rådasands unika egenskaper och höga jämna kvalitet. Den jämna kvaliteten erhåller vi tack vare en siktningsenhet som fördelar sanden snävt i de olika fraktionerna.

Övriga länder som vi exporterar till kan nämnas Kina och Sri Lanka, men vi har även bistått med vattenreningssand vid olika vattenprojekt i utvecklingsländer där man säkerställt reningen av vattnet genom vår sand innan man kunnat producera sanden på egen hand.

 

Rådasand bidrar till hållbart samhällsbyggande

På Rådaåsen, som är den högsta punkten i Lidköping, har Rådasand varit med och byggt Råda vy, en utsiktsplats där man har fin utsikt över Lidköping, Kinneviken och Kinnekulle. I anslutning till platsen finns motionsspår och vandringsleder samt en mindre skidbacke med skidlift som Rådasand äger och driver vilket blivit ett populärt fritidsnöje för många kringboende.

För att minska miljöpåverkan och förbrukningen av naturresurser, leds vattnet som man tvättat sanden med ned till en reningsanläggning. Det renade vattnet återförs till reningsdammar för att sedan återanvändas igen, så kallat kretslopp.

Dela på:
EPiTrace logger