Produktion

Försiktning av sand sandproduktion

Klicka på bilden så får du en mer utförligare beskrivning.

 

Produktionen sker i olika steg:

  • sandbrytning/försortering
  • tvättning
  • våtklassering
  • torkning
  • kylning
  • siktning
  • paketering
  • lagerhållning

Brytning av sand

Vid brytning av sand i Råda grävs sanden fram av en hjullastare på olika ställen ur täktens brytfront, för att en få en så jämn sammansättning som möjligt av råmaterialet. Större stenar än 150 mm sorteras först bort. Sanden transporteras med en kapacitet av ca 200 ton/timme på en bandtransportör till en sikt, där stenar större än 25 mm siktas bort. Sanden går sedan vidare till ett mellanupplag.


Tvättning

Därefter matas sanden in i sandtvättstornet med en kapacitet av ca 70 ton/timme. Här tvättas alla orenheter, i första hand lera, bort och sanden storlekssorteras med hjälp av tre hydrosizers. Sanden går därefter över ett antal avvattningssiktar, ned i silos för kontrollprovning och därefter transporteras den med dumper till depåer för lagring och dränering, så att vatteninnehållet i sanden ska vara så lågt som möjligt inför torkningen. Rejektet från tvättanläggningen leds till en reningsanläggning. Med hjälp av två lamellseparatorer fälls två fraktioner ut, en finsand och en med lerapartiklar mindre än 50 µm. Det renade vattnet återanvänds.Det renade vattnet återförs till reningsdammarna för att sedan användas för tvättning av sanden ännu en gång, sk kretslopp.


Torkning

Från depåerna transporteras sanden till inmatningen vid sandtorken där fukthalten kontinuerligt mäts för optimal verkningsgrad.

 

Sortering av storleken på sandkornen

Innan sanden hamnar i utlastningssilos kyls den ned från ca 100ºC till 30-40ºC. Sand med korn större än 0,4 mm lastas in i filtersandfabriken och delas upp på flera mycket snäva fraktioner med hjälp av en stor sikt med en diameter på 2,6 m och kapacitet på 15 ton/timme.

Dela på:

  

EPiTrace logger